2009-01-31 00:42 #0 av: ThomasH

Tappade tävlingsdagar hit och behållna travdagar dit. Många bedömare menar att det är först när travsporten presenterar de ekonomiska ramarna som det går att säga något om hur banorna kommer att få det efter 2010.

I veckan släpptes nyheten om den nya indelningen av travbanorna i Sverige. Bakom beslutet står styrelserna för Svenska Travsportens Centralförbund, STC, och Aktiebolaget Trav & Galopp, ATG.
Fakta är att antalet tävlingsdagar skurits ner. Från 2010 kommer ett antal banor att tävla färre gånger per år samtidigt som året runt-banorna blir tolv till antalet. Vissa mindre travbanor får bara tävla under sommarhalvåret, medan andra (Gävle, Kalmar, Umåker och Östersund) visserligen får tävla året runt men endast dagtid under vinterhalvåret.
Nedskärningarna i antalet tävlingstillfällen är störst i Gävletravets fall där 39 tävlingsdagar 2009 blir 30 nästa år. Kalmar kan bli av med upp till tio tävlingsdagar. Tappet blir inte lika stort för Östersundstravet och Umåkers del och de styrande där har inte haft så mycket att invända mot beslutet.

Vill se helheten
Vad många glömmer är att utlovade tävlingsdagar inte säger så mycket om hur banornas ekonomi kommer att se ut i slutänden.
Johan Sundberg är vd på Norrlands största bana Bergsåker. Även om hans bana inte berörs av några nedskärningar månar han så klart om travet i norr och följer med spänning utvecklingen.
Bergsåkers vd hör till gruppen som efterlyser kompletterande fakta i fallet.
- Det här kan man inte säga så mycket om redan nu eftersom det mest är antalet travdagar som omnämns i pressreleasen som skickats ut. Ingenstans sägs något konkret om ekonomin, säger Johan Sundberg.

Väntar med ris eller ros
Att antal lopp och tävlingsdagar skulle avgöra hur mycket pengar en travbana får från centralt håll är inte riktigt och tillhör ett gammalt system inom travsporten enligt Sundberg.
- Nu är det mera så att en pengapåse delas ut och sedan är det upp till varje bana att lägga upp det som man vill. Man kan få klart att köra 400 tävlingsdagar eller bara 40 tävlingsdagar. Det är först när banorna får veta något om det kommer att bli vettiga ekonomiska förutsättningar totalt sett som vi kan ge ris eller ros åt förslaget, säger Bergsåkers vd Johan Sundberg.

Nytt resursfördelningssystem
I pressmeddelandet från STC och ATG som kom under torsdagen talas också om ett nytt resursfördelningssystem för svensk travsport från och med 2010.
"Det nya resursfördelningssystemet, som också införs 2010, har en stark koppling till banindelningen, tävlingsprogrammet och de olika ersättningsnivåer banorna får när de arrangerar olika tävlingsdagar som V75, V64, V65, lunchtrav och vardagstrav", skrivs det bland annat i pressutskicket.

Mikael Wikner, Kanal 75

Bilden publicead t o m 2009-02-06.