2006-07-18 22:41 #0 av: ThomasH

Michael Demmers dömdes i december till 375 000 kronor i böter för brott mot registreringsreglementet. Nu har besvärsnämnden sänkt straffet till 20 000 kronor.

Bakgrunden är att Michael Demmers förfalskat språngsedlar för den franska hingsten Love You. Demmers uppgav att stona blev seminerade på Åland, trots att de i själva verket blev seminerade på hemmaplan.
STC dömde Demmers till 375 000 kronor i böter för att medvetet ha lämnat osanna uppgifter i 26 fall. Besvärsnämnden ändrar domen till tre fall och sätter ner bötesstraffet till 20 000 kronor.
Även Katrhrin Biderman, som av STC dömdes till 230 000 kronor i böter för att av oaktsamhet ha undertecknat 23 felaktiga språngsedlar, har fått domen sänkt till elva fall och 15 000 kronor i böter.
Besvärsnämndens beslut kan inte överklagas inom STC.

 

"Det är olyckligt"
Ulf Hörnberg, generalsekreterare på STC, uttrycker i ett pressmeddelande missnöje med besvärsnämndens domar.
- Besvärsnämnden tolkar registreringsreglementet synnerligen annorlunda på flera punkter än STC. Det gäller såväl antalet brott som synen på böterna samt den ekonomiska vinningen som brotten givit.
- Domarna beaktar inte reglementets syfte och andemening och det är olyckligt med tanke på att utredningen kring "Ålandshästarna" visar att Michael Demmers och Kathrin Biderman kringgått reglerna och gjort det planerat och medvetet. Det ger felaktiga signaler till branschen.
Som följd av besvärsnämndens domar kommer STC att omarbeta och utöka påföljds- och ansvarsdelen i registreringsreglementet.

Civilrättslig process väntar
I december beslutade också  STC att dra in Michael Demmers proffslicens då hans agerande skadat travsportens anseende. Den domen går inte att överklaga så istället har Demmers gått vidare civilrättsligt. Ärendet ligger och väntar på att bli behandlat i Tingsrätten.

Ola Johansson

Billden publicerad t o m 2006-07-25.

Av: Ola Johansson, Kanal 75

Datum för publicering

  • 2006-07-18