2005-11-07 22:27 #0 av: ThomasH

Trav i fokus kommer att publicerar den senaste månades resultat av de mycket bra DD-tipsen från forumet. Resultatsammanställningen täcker de tips som prickat rätt kombination. Denna första sammanställning täcker både september och oktober.

Mästare september
De skickligaste tipparna under september var:

Namn  Antal rätt      Snittodds  Snitt komb
Thomas    8             16,86       6,75
Bertil        3             62,03       6,66
Hafor        3             21,89       4,33

Resultat september
D/M/Å       Bana     Odds         Konstruktör      Antal komb
3/9/05        J           179,39        Bertil                    12
13/9/05      J             12,51        Thomas                 5
15/9/05      Ö             7,99         hafor                     1
16/9/05     Sä            14,99        hafor                     8
17/9/05     Sä             6,01         Thomas                12
20/9/05      E             81,88         Thomas                8
22/9/05      Å              7,90         Thomas                 6
23/9/05     Kr              3,72         Thomas                 8
23/9/05     Kr              3,72          Bertil                    6
24/9/05      F              15,34        Thomas                4
27/9/05      E               2,97         Thomas                6
27/9/05      E               2,97         Bertil                    2
28/9/05      S              42,70        hafor                    4
30/9/05     Kr              14,55        Thomas                5

Mästare oktober
De skickligaste tipparna under oktober var:

Namn        Antal rätt   Snittodds        Snitt komb
Thomas       5             13,26                7,0
Bertil           2              15,16               13,0
Hafor          1                9,98                 2,0
 
Resultat okober
D/M/Å       Bana      Odds        Konstruktör       Antal komb

10/10/05   Hd          31,32        Thomas                6
11/10/05    J             9,98         hafor                   2
11/10/05    J              9,98        Thomas               5
12/10/05    S             20,34       Bertil                  12
13/10/05    Å              8,31        Thomas               6
15/10/05    Å              9,89        Bertil                  14
24/10/05    E             11,41       Thomas                8
27/10/05    Å             5,28         Thomas              10

Relaterade länkar

Av: ThomasH

Datum för publicering

  • 2005-11-07