Trav snack

Travet och de lejda knektarna

2012-06-07 19:17 #0 av: [Fabtax]

Jag tror att en av frågorna som måste ställas efter spelskandalerna är hur det kan vara möjligt att det halvstatliga företaget ATG (inklusive uppdragsgivaren Svensk Travsport) genom olika transfereringar och medaktörer har en stor del av den svenska travsportjournalistkåren på sina avlöningslistor.

Om en mängd ekonomijournalister i dagspress och på TV/radio skulle visa sig uppbära lön från det statliga LKAB skulle det ses som en jätteskandal, men det halvstatliga ATG betalar dem som skriver om trav, de avlönar dem som refererar travloppen och de ger dem som kommenterar trav i studio och i spalterna lön eller indirekt lön utan att någon tycks se något oetiskt i det.

I marknadsföringslagen (2008:486), står under §9, "reklamidentifiering" följande: "All marknadsföring ska utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring. Det ska också tydligt framgå vem som svarar för marknadsföringen." Ser man t.ex. på programmet Vinnare så är det knappast någon tvekan om att de olika medverkande agerar som marknadsförare av produkten spel på hästar, med huvudsakligt syfte att uppmuntra kunderna att spela mera, inte minst eftersom ATG de facto bekostar sändningen och att det därmed rör sig om en produktplacering. Därför borde det finnas skäl att undersöka varför det inte vid programmets början tydligt anges att "detta program bekostas av ATG och är en marknadsföringsprodukt".

En sådan upplysning skulle samtidigt indirekt fungera som en påminnelse om att de som framträder i programmet (med undantag av gäster, intervjuoffer etc.) inte är oberoende journalister, utan marknadsförare av en produkt. Det skulle framställa uttlanden och kommentarer i en helt annan dager än vad som sker idag.

Tänk t.ex. ett scenario där en snacksalig spelexpert på lördagen  fäller en fetstilskommentar i programmet, vilken dagen därpå blir till rubrik i en kvällstidning (där samme spelexpert händelsevis också medverkar). Om så sker skulle det inte vara mer än rätt att det såväl i TV-programmet som travbilagan framgick att det rör sig om betald annonsplats, inte ett journalistiskt alster.

Anmäl
2012-06-17 10:08 #1 av: [Fabtax]

Nu är det inte bara travsportsjournalisternas anknytning till ATG som är intressant - reportrarna rör sig inom en sektor där vänskapskorruptionen ständigt ligger på lur. Det är intressant vilken travjournalists bröllop den kända tränaren går på, och det är bekymmersamt om en travreporter ena dagen twittrar och tackar en tränare för en trevlig helg för att nästa dag stå och göra stallbacksintervju med honom. De umgås självklart med vem de vill, men man kan ju hoppas att de har omdöme nog att fundera över när det finns risk för jävssituationer. Flera reportrar är tillika egenföretagare, och travtränarna är ju inte enbart idrottsmän, utan även företagare. Vad som då kan hända mellan skål och vägg dem emellan, det är lika viktigt att vara observant på som när en kommunal förvaltare umgås med byggmästaren. Nepotismen ligger alltid på lur i liknande nätverk!

Expressens chefredaktör Thomas Mattsson bloggar idag om skriverier och reaktioner kring den s.k. "rumpskandalen" vid det svenska fotbollslandslagets träning häromdagen. Nu avhandlar Mattsson allmänreportrar inom idrottsbevakningen, men det han skriver om gäller i minst lika hög grad travsportsbevakarna inom sportjournalistkåren.

Thomas Mattsson skriver bl.a. (mina fetstilsmarkeringar) : "Men – spelarna gillade inte bevakningen, och det gör följaktligen inte vissa sportreportrar heller. Visserligen har Fotbollsförbundet redan slagit fast att det som skedde var fel, men det hindrar inte en del sportreportrar att ändå solidarisera med de spelare som de ska granska.  D e t  är faktiskt rätt intressant, och här måste jag tillstå att något sådant knappast skulle ha skett inom kriminal- eller politisk journalistik. Kanske handlar det om att tillgången till spelarna är så begränsad att vissa sportreportrar inte vill stöta sig med källorna? Eller att man är del av den idrottskultur man är satt att skildra, en av sportreportrarna som ifrågasatt Expressens bevakning har ju förklarat sig med att han själv levt ”ett liv i fotbollen”. Jag vet inte."

Mattsson konstaterar "Idrotten är också en del av samhället, och därför kan heller inte (fotbolls)bevakningen frigöra sig helt från värdegrundsfrågor*." Vore intressant att veta hur ofta och under vilka former man diskuterar värdegrundsfrågor inom Svenska Hästsportjournalisters Klubb! Hur välbetänkt var det t.ex. att fira föreningens 70-årsjubileum på Lutfi Kolgjinis gård häromåret?

( * "Värdegrund utgörs av en uppsättning oförytterliga värden, det vill säga värden som gäller under alla omständigheter och som inte kan förhandlas bort. Detta blir naturligtvis problematiskt i alla de situationer där värden i värdegrunden ställs mot varandra, till exempel om ”individens frihet och integritet” och ”solidaritet med svaga och utsatta” hamnar i en motsättning." Wikipedia.)

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.