2012-09-02 07:58 #0 av: [Fabtax]

ATG vill begränsa hur många kuponger en spelare får lämna in och vill även sätta en minsta insats per kupong, bl.a. med motiveringen att spelare som lämnar in väldigt många enkelrader stör streckprocentsredovisningen. Man tänker dock inte sätta gränsen så lågt att "vanliga" spel med reducerade system drabbas.

Fråga: Tycker du att detta är en önskvärd åtgärd?

För att kunna följa ställningen måste du ha avgivit ett svar. Svarsuppföljning i början av oktober.