2013-03-20 09:12 #0 av: [Kanehant]

Tycker att det är ett tecken i tiden att travomsättningen minskar (-4,8% de första tio veckorna 2013) trots att ATG avlönar de flesta som skriver i media och styr vad de skall skriva. Kanske dags att fundera över om omsättningen i stället sjunker på grund av det totalitära systemet inom travmedia?

Någon travtänkare återanvände nyligen Björn Rosengrens tes om att "Norge är den sista sovjetstaten". Vad är svensk travsport i så fall? Den sista resten av DDR? På Wikipedia står det om "den tyska enhetsstaten" bland annat följande: "Då staten kontrollerade böcker och tidningar, radio och TV och andra delar inom media kunde man censurera och även genomföra eftercensur och repressioner." ATG, som har ett uppdrag av den svenska staten och med en regeringskontrollerad styrelse, ligger enligt min åsikt farligt nära den östtyska ideologin i sitt användande av styrd media. När Kanal75 för något år sedan ansökte om att få sända digital, kommersiell travradio blev svaret från "Myndigheten för radio och TV" nekande. Motiveringen var att staten ansågs gå för stort inflytande över kanalen via ATG. Konstigt att ingen gjort motsvarande analys om vad som hänt med det skrivna ordet i travbevakningen!