2014-07-02 13:10 #0 av: [Carpinus]

Så får då travet sin första representant i "Mästarnas Mästare" i form av Helen A Johansson. Kul förstås för travet, även om det nog inte skall övervärderas. Man förstår ju f.ö. att det kan vara svårt att hitta någon f.d. travprofil som samtidigt inte är aktiv eller ålderspensionär. Lutfi Kolgjini kanske försvann som aktiv utövare av sin sport, eller kanske hade han helt enkelt inte tid? Kanske lite surt för en viss matchare och trolig biografiskrivare?