2015-08-11 07:59 #0 av: Siggelina

Namn                      omg         spik           fetspik           totalt

Siggelina                  3                4                4                        16

Ronny69                 3                5                 3                        14

Conny J                   3                6                3                         14

PeaS                          3                8                 2                        14

Klillen                      3                3                4                         11

Gonzo                       2                3                 3                       10

Matsli                       3                3                3                         9

Carpinus                 3                2                3                         8

JRW                          3                2                1                         4

Bonuspoäng 41:a spikmästaren:

omg. 1: Ronny69 fick tredubbla poäng på enkelspiken Listas Rafiki (17,45) i avd. 7

omg. 2: Ronny 69 fick dubbel poäng på enkelspiken Önas Jocke (9,94) i avd. 2

                Conny J fick dubbla poäng på enkelspikarna B.W. Modde (5,99) i avd. 5 

                och Staro Italy (9,59) i avd. 7

                 PeaS fick dubbla poäng på samma enkelspikar som ConnyJ

                 Siggelina och Gonzo fick dubbla poäng för enkelspiken Staro Italy i avd. 7

omg. 3: Siggelina fick dubbla poäng för enkelspiken Bandit Hornline (9,52) i avd. 1                  och fetspiken Danne Edel (9,60) i avd. 6