2016-04-19 17:41 #0 av: Siggelina

Namn                  omg.            spik              superspik            totalt

Siggelina              9                  13                    6                             37

PeaS                      9                   12                    9                            35

Klillen                  9                   10                    9                             32

Conny J                9                  7                       10                          29

Matsli                   9                  11                     7                            25

Gonzo                    6                  9                      6                            21

Bonuspoäng: 

omg. 1: Klillen fick trippel poäng för enkelspiken Tangen Stegg(11,15) avd.2

                PeaS fick dubbel poäng för enkelspiken Digital Control (6,32) avd. 5

omg. 2; Siggelina fick dubbla poäng för enkelspikarna Carro´s Girl (8,27) avd. 2                       och Wollafur ( 7,17) avd. 5

omg. 3: Inga bonuspoäng utdelade

omg. 4: Inga bonuspoäng utdelade

omg. 5: Klillen fick dubbel poäng för enkelspiken Myr Faksen (8,86) avd. 3

                Siggelina fick trippel poäng för enkelspiken Juvels Boy (20,01) avd.7

omg. 6: PeaS fick trippel poäng för enkelspiken Melker (10,53) avd. 4

omg. 7: Inga bonuspoäng utdelade

omg. 8: Siggelina fick dubbel poäng för fetspiken Bartender in (5,14) avd. 7

                och trippel poäng för enkelspiken Dark Chocolate (18,18) avd. 5

                PeaS fick dubbel poäng för enkelspikarna Topgear (5,20) avd 4 och         

                Bartender In (5,14) avd. 7

                Klillen fick dubbel poäng för enkelspiken Topgear (5,20) avd. 4

                Conny J fick dubbla poäng för fetspiken Bartender In (5,14) avd. 7

omg. 9: Siggelina fick dubbel poäng för fetspiken Pepe Di Jesolo (6,56) avd. 6 och 

                 trippel poäng för enkelspiken Radysin America (10,15) avd. 7